SITE SEARCH

Siviilioikeuden kohde

Siviililainsäädännön kohdetta voidaan pitää itsenäisenä oikeuskulttuurina.

Koska siviililainsäädännön perimmäisenä on ilmiöSe säätelee suhteita, jotka perustuvat tasa-arvoisuuteen, tahdon itsenäisyyteen ja omistussuhteisiin liittyvästä riippumattomuudesta käyttämällä koordinointi- ja hajauttamisohjelmaa sisältävää säädöstekniikkaa.

Tärkein merkkinä osallistujien tasa-arvostayksityisoikeudelliset suhteet ovat se, että osapuolet, jotka ovat itsenäisesti itsenäisiä, eivät millään tavoin kuulu toistensa kesken. Kummallakin osapuolella ei ole valtaa toisen osapuolen puolelta, he voivat vain määrätä suhteen oikeudellisista ehdoista.

Halun itsemääräämisoikeuden merkki merkitsee sitä olennaisestisiviilioikeuden tavoitteet ovat täysin vapaat, jotka liittyvät kansalaisoikeuksien hankkimiseen ja oikeudellisten velvoitteiden antamiseen. Pääsääntöisesti he aloittavat siviilioikeudelliset suhteet omasta aloitteestaan ​​ja ohjaavat vain omat etunsa.

Siviililain varsinainen määrä on lukuarvot: siviilioikeus yhtenä osana lakia, nimittäin siviilioikeutta ja laista tieteellisenä ja kasvatuksellisena kurinalaisena. Avaamme siviilioikeuden aiheen siviililain itsenäisenä haarana. Jokainen sivuliike kutsuu sen normit sääntelemään niitä kollektiivisia suhteita, jotka sisältävät sen aiheen. Siviililainsäädännön kohde on siis eräs esine, johon oikeusjärjestyksiä sääntelevä voima on suunnattu. Siten tietyn lain haaran ainutlaatuisuus on ennalta määräytynyt sen aihepiirin erityispiirteenä. Siviilioikeus itse koordinoi sekä kiinteistöjä että omaisuuteen liittyviä suhteita. Sellaisten todellisten kollektiivisten suhteiden valtava rikkaus, jotka kuuluvat siviilisäädösten vaikutusten alaisuuteen, voidaan ilmaista täysimääräisesti kiinteistöihin ja ei-omaisuuteen liittyvissä suhteissa, vaikka siviilioikeuden tulkinta on varsin abstrakti.

Jos määritellään kiinteistön ydinsuhteita, on syytä korostaa, että tämä on yksi monista tavoista olla voimakkaita tahtoisia omaisuussuhteita, nimittäin staattisuutta ja dynamiikkaa. Ne ovat olosuhteissa, joissa hyvin kehittynyt tavaroiden tuotanto on aineellista hyvää, jossa kaikki osat ovat samalla tasolla. Sellaisinaan kiinteistösuhteet ovat itse asiassa vain siviililain aiheena.

Toinen osa, joka on siviilisäätyoikeudet ovat omia ei-omaisuussuhteita, jotka tavalla tai toisella liittyvät omaisuuteen. Niille on ominaista suuri monimuotoisuus ja ne on esitetty monipuolisimmissa oikeudellisissa haaroissa. Siviilisäätyoikeudet, jotka liittyvät sananvapauteen, lehdistöön, kokoonpanoon ja koskemattomuuteen, ovat ei-oikeuksia. Myös ei-omaisuuden henkilökohtaiset oikeudet sisältävät merkittävän osan oikeusjärjestelmässä, esimerkiksi lasten kasvatuksesta, avioerosta jne. Sekä myös moraalin ja moraalin alalla. Ensinnäkin ei-oikeudet ilmaisevat poikkeuksetta tietyn organisaation tai yksittäisen kansalaisen yksilöllisyyttä ja yhteiskunnan arviointia. Toiseksi, jos suhde koskee esimerkiksi tekijää, kirjallisuutta ja taidetta, niin he liittyvät vastaavasti omaisuuteen, ja ne ovat peräisin ei-omaisuudesta.

Siviilioikeus on jaettu erillisiin toimialoihinkäyttäen kahta kriteeriä: menetelmä ja oikeudellisen sääntelyn kohde. Tärkein peruste erottamaan ne on siviililainsäädännön käsite ja aihe, jolla tarkoitetaan sosiaalisten suhteiden ympyrää, jota oikeudellinen haara on standardoitu. Sisällön ja sisällön sääntelyn sisällön ja aiheen erityispiirteet määrittelevät alan aihepiirien sisällön ja sisällön.

  • arviointi:  • Lisää kommentti